Rachunkowość Podatki Kadry Płace ZUS

Rachunkowość, podatki, kadry i płace, rozliczenie ZUS

Usługi księgowo-rachunkowe obejmują:

1. Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
2. Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych – pełna księgowość
4. Prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT oraz sporządzanie
deklaracji podatkowych VAT-7
5. Doradztwo w wyborze formy opodatkowania
6. Ewidencja wykazu środków trwałych (dla ryczałtu) oraz Ewidencja
środków trwałych (w przypadku amortyzacji)
7. Ewidencja wyposażenia
8. Wyliczenie należnego podatku podlegającego wpłacie do Urzędu
Skarbowego
9. Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty)
10. Przygotowanie inwentaryzacji
11. Roczne rozliczenia podatku dochodowego
12. Pomoc w zakresie zakładania firmy, zgłaszania nowo zakładanych
firm do urzędów oraz pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy
opodatkowania

Usługi kadrowo-płacowe obejmują:

1. Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej i akt osobowych
2. Sporządzanie listy płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych
(zlecenia i o dzieło)
3. Sporządzanie deklaracji i rozliczeń do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych i Urzędu Skarbowego
4. Sporządzanie dokumentów i rozliczeń przeznaczonych dla
pracowników(m.in. imiennych raportów osób ubezpieczonych RMUA oraz
zaświadczeń o wynagrodzeniu)
5. Sporządzanie zeznań rocznych pracowników