Wyższa składka rentowa w 2012 r.

Składka na ubezpieczenia rentowe wzrośnie z 6% do 8%. Tak zaproponowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w projekcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Składka rentowa zostanie podniesiona o 2 punkty procentowe po stronie płatników składek. Będzie się ona kształtowała na poziomie 1,5% po stronie ubezpieczonego i 6,5% po stronie płatnika składek. Zgodnie z projektem wzrost stopy procentowej składki rentowej ma nastąpić od marca 2012 r.

Zgodnie z szacunkami wynikającymi z projektu ustawy budżetowej na 2012 r. kwota deficytu w funduszu rentowym, w przypadku pozostawienia składki na dotychczasowym poziomie, wyniosłaby w granicach 16 mld zł.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu podwyższenie składki rentowej ograniczy deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie funduszu rentowego o około 6,5 mld w skali roku oraz zwiększy pokrycie wydatków tego funduszu wpływami ze składek z niewiele ponad 60% do blisko 80% w 2012 r.