Składki ZUS

Składki ZUS

Stawki obowiązujące w okresie I?XII 2011 r.

 • minimalna podstawa składek na ubezpieczenie społeczne: 2 015,40 zł
 • minimalna podstawa składek na ubezpieczenie zdrowotne: 2 704,31 zł

Najniższe wymagane składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • ubezpieczenie emerytalne 393,41 zł
 • ubezpieczenie rentowe 120,92 zł
 • ubezpieczenie chorobowe 49,38 zł
 • ubezpieczenie wypadkowe 33,66 zł

Łącznie składki na ubezpieczenie społeczne: 597,37 zł

 • ubezpieczenie zdrowotne: 243,39 zł
 • ubezpieczenie na Fundusz Pracy: 49,38 zł

Zdrowotne do odliczenia od podatku: 209,58 zł.

Łączna kwota składek z tytułu prowadzenia działalności gosp.: 890,14 zł.

Płatności składek ZUS przypadają:

 • 5. dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
 • 10. dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie (dla samozatrudnionych),
 • do 15. dnia następnego miesiąca dla pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) oraz dla osób prawnych.

Stawki obowiązujące w okresie I?XII 2010 r.

 • minimalna podstawa składek na ubezpieczenie społeczne: 1 887,60 zł
 • minimalna podstawa składek na ubezpieczenie zdrowotne: 2 592,46 zł

Najniższe wymagane składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • ubezpieczenie emerytalne 368,46 zł
 • ubezpieczenie rentowe 113,26 zł
 • ubezpieczenie chorobowe 46,25 zł
 • ubezpieczenie wypadkowe 31,52 zł

Łącznie składki na ubezpieczenie społeczne: 559,49 zł

 • ubezpieczenie zdrowotne: 233,32 zł
 • ubezpieczenie na Fundusz Pracy: 46,25 zł

Zdrowotne do odliczenia od podatku: 200,92 zł.

Łączna kwota składek z tytułu prowadzenia działalności gosp.: 839,06 zł.

Procentowe stawki ubezpieczeniowe wynikające z zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę oraz procentowe stawki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń:

? część zobowiązań ponoszona przez pracodawcę:

 • emerytalne 9,76%
 • rentowe 6,5% 4,5% (zmiana od 01.01.2008)
 • wypadkowe 0,90%?3,60% 0,67%?3,60% (zmiana 1.04.2007 r.)
  • wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych ? zmiana z 1,8% na 1,67% (od 1 IV 2009 r.)
 • Fundusz Pracy 2,45%
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10%

? część zobowiązań ponoszona przez ubezpieczonego, czyli pracownika:

 • emerytalne 9,76%
 • rentowe 6,5% 3,5% (zmiana 1.07.2007 r.) 1,50% (zmiana 1.01.2008 r.)
 • chorobowe 2,45%
 • zdrowotne do zapłacenia 9%, zdrowotne do odliczenia 7,75%