Aktualności

Jak rozliczać firmowe prezenty

Prezenty stanowią wypróbowany sposób na budowanie dobrych relacji z klientami. Stosując ten element polityki marketingowej, przedsiębiorca powinien pamiętać, że przekazywanie prezentów wywołuje konsekwencje podatkowe, zarówno dotyczące podatku dochodowego, jak i VAT-u.

Przepisy dotyczące VAT-u przewidują szczególne rozwiązanie w przypadku tzw. prezentów o małej wartości. Według generalnej zasady, darowizny pieniężne lub rzeczowe są traktowane jak dostawa towarów, a co za tym idzie podlegają opodatkowaniu VAT-em (jego stawka zależy od charakteru darowizny). Prezenty o niewielkiej wartości są jednak wyjątkiem od tej zasady i ...

Więcej ?

Woda dla pracowników a podatek VAT

Podczas upałów pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia pracownikom wody do picia. Nie muszą jednak w związku z tym wystawiać faktury wewnętrznej, a w efekcie – naliczać podatku VAT.

Obowiązek zapewnienia pracownikom wody podczas upałów wynika z przepisów prawa pracy, co dla pracodawcy ma konkretne znaczenie w wymiarze podatkowym. Ponieważ pracodawca zaspokaja w ten sposób wymagane przepisami potrzeby pracownicze, przekazując nieodpłatnie wodę pracownikom nie musi wystawiać faktury wewnętrznej, a w związku z tym naliczać podatku VAT. Gdyby jednak firma udostępniła pracownikowi wodę ...

Więcej ?

Wyższa składka rentowa w 2012 r.

Składka na ubezpieczenia rentowe wzrośnie z 6% do 8%. Tak
zaproponowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w projekcie nowelizacji
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Składka rentowa zostanie podniesiona o 2 punkty procentowe po
stronie płatników składek. Będzie się ona kształtowała na poziomie 1,5% po
stronie ubezpieczonego i 6,5% po stronie płatnika składek. Zgodnie z projektem
wzrost stopy procentowej składki rentowej ma nastąpić od marca 2012 r

Więcej ?

Przechowywanie kopii paragonów?

2011-07-27 16:00:00

Ministerstwo Finansów pod naciskiem przedsiębiorców zmniejszyło okres magazynowania kopii fiskalnych dokumentów za zakupy dokonane do końca 2012 roku do dwóch lat. Dotychczas paragony trzeba było trzymać do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego czyli przez pięć lat. Szczególnie w przypadku sprzedaży detalicznej czas ten piętrzył jedynie stosy często już wyblakłych paragonów. Niektórzy przedsiębiorcy byli zmuszeni także do wynajęcia dodatkowego pomieszczenia, żeby pomieścić ciągle rosnące sterty dokumentów.

Wprowadzone udogodnienie dotyczy jedynie dokumentów fiskalnych w formie papierowej. Przedsiębiorcy przechowujący paragony elektroniczne są zobligowani trzymać ...

Więcej ?

Fiskusowi nie trzeba zgłaszać każdej darowizny

Nie trzeba zgłaszać w urzędzie skarbowym umowy darowizny mieszkania, która przewiduje, że rodzice będą mogli dożywotnio mieszkać w lokalu, który podarowali dzieciom.

korzystny dla podatników wyrok wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. Sąd uchylił decyzję naczelnika urzędu skarbowego. Przedstawiciel fiskusa uznał, że matka, na rzecz której córka ustanowiła służebność osobistą (czyli prawo do nieodpłatnego mieszkania w darowanym lokalu), musi zapłacić podatek od spadków i darowizn. Argumentował, że nie dopełniła ona obowiązku zgłoszenia darowizny do urzędu.

Podatniczka odwołała się do izby skarbowej, a ...

Więcej ?

Więcej czasu na wykorzystanie zaległego urlopu

Więcej czasu na wykorzystanie zaległego urlopu

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców. Projekt zawiera propozycje zmian do Kodeksu pracy. Posłowie zamierzają m.in. wydłużyć termin na wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego.
Kodeks pracy zawiera wiele przepisów utrudniających wykonywanie spoczywających na pracodawcach obowiązków. Jednym z nich jest obowiązek udzielenia pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego do końca marca następnego roku (art. 168 k.p.).

Projektodawcy zauważają, że art. 168 k.p. określa granicę czasową udzielenia urlopu zaległego ? jest to koniec pierwszego kwartału ...

Więcej ?

PESEL zastąpi NIP w kontaktach z fiskusem

PESEL zastąpi NIP w kontaktach z fiskusem

11 sie, 08:20 Gazeta Podatkowa

Od przyszłego roku osoby, które nie prowadzą firm, nie będą musiały ubiegać się o NIP. W kontaktach z fiskusem wystarczy im PESEL. Nie oznacza to jednak, że całkowicie zniknie obowiązek aktualizowania swoich danych osobowych.

NIP straci status jedynego identyfikatora podatkowego. Dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są podatnikami VAT, takim identyfikatorem stanie się PESEL. Od 1 września 2011 r. urzędnicy nie będą już mogli żądać od nich podania NIP, chyba że obowiązek przedstawienia ...

Więcej ?