Aktualności

PESEL zastąpi NIP w kontaktach z fiskusem

PESEL zastąpi NIP w kontaktach z fiskusem

11 sie, 08:20 Gazeta Podatkowa

Od przyszłego roku osoby, które nie prowadzą firm, nie będą musiały ubiegać się o NIP. W kontaktach z fiskusem wystarczy im PESEL. Nie oznacza to jednak, że całkowicie zniknie obowiązek aktualizowania swoich danych osobowych.

NIP straci status jedynego identyfikatora podatkowego. Dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są podatnikami VAT, takim identyfikatorem stanie się PESEL. Od 1 września 2011 r. urzędnicy nie będą już mogli żądać od nich podania NIP, chyba że obowiązek przedstawienia go wynika z przepisów prawa. Natomiast od 1 stycznia 2012 r. NIP nie będzie takim osobom przyznawany. Nadane numery zostaną zniesione. Nadal jednak NIP będą musieli mieć ci, którzy co prawda nie prowadzą działalności gospodarczej, ale są płatnikami składek ubezpieczeniowych, np. zatrudniający na umowę zlecenia opiekunkę do dziecka.

Od przyszłego roku osoby, dla których jedynym identyfikatorem stanie się PESEL, nie będą musiały składać w urzędzie skarbowym zgłoszeń ze swoimi danymi osobowymi – ani identyfikacyjnych, ani aktualizacyjnych. Będzie to zbędne, ponieważ urzędnicy skarbowi uzyskają dostęp do informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL. Zasilą one Centralny Rejestr Podmiotów – Krajową Ewidencję Podatników, uruchamiany od 1 września 2011 r. na bazie obecnie funkcjonującej Krajowej Ewidencji Podatników. Dzięki temu urzędnicy skarbowi dowiedzą się m.in. o nowym nazwisku podatnika, adresie zameldowania czy numerze i serii dowodu osobistego.

Nie oznacza to jednak całkowitej rezygnacji z obowiązku informowania o zmianach. Niektóre trzeba będzie zgłosić samodzielnie. Rejestr PESEL nie zawiera bowiem wszystkich danych wymaganych w kontaktach z fiskusem. Mowa przede wszystkim o adresie zamieszkania innym niż adres zameldowania. Obecnie osoby nieprowadzące działalności gospodarczej informują urząd skarbowy o zmianie swoich danych identyfikacyjnych poprzez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu NIP-3. Mają na to 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Od przyszłego roku aktualny adres zamieszkania będzie podawało się w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym, np. w zeznaniu rocznym. Jeżeli jednak podatnik będzie chciał to zgłosić wcześniej, będzie miał taką możliwość. Aktualizacji dokona na formularzu ZAP. W ten sam sposób podatnicy zgłoszą numer rachunku bankowego, na który mają dostać np. zwrot nadpłaty podatku dochodowego.

ZAP zastąpi obecnie obowiązujący NIP-3. Resort finansów dopiero przygotowuje ten druk. Zapewnia jednak, że nie będzie tak skomplikowany jak NIP-3. Zakres podawanych w nim danych identyfikacyjnych zostanie ograniczony do niezbędnego minimum.

Ustawę wprowadzającą opisane zmiany uchwalił już Parlament. Na dzień oddania gazety do druku czeka na podpis Prezydenta.

Gazeta Podatkowa nr 64 (792) z dn. 2011.08.11,

Autor: Małgorzata Żujewska