Progi podatkowe

Progi podatkowe

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych (progi podatkowe) w roku 2011:

Dochód Podatek
ponad… …do
0 zł 85.528 zł 18% ? kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528 zł 14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528,00

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych (progi podatkowe) w roku 2009:

Dochód Podatek
ponad… …do
0 zł 85.528 zł 18% ? kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528 zł 14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528,00

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych (progi podatkowe) w roku 2008:

Dochód Podatek
ponad… …do
0 zł 44.490 zł 19% ? kwota zmniejszająca podatek 586 zł 85 gr
44.490 zł 85.528 zł 7.866,25 zł + 30% nadwyżki ponad 44.490,00
85.528 zł 20.177,65 zł + 40% nadwyżki ponad 85.528,00
 • kwota dochodu wolna od opodatkowania: 3.091 zł
 • ulga podatkowa: 18% powyższej kwoty, tj. 556,02 zł
 • podatek liniowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą: 19%
 • podatek od osób prawnych: 19%
 • zryczałtowany podatek dochodowy: limit przychodu z działalności gospodarczej w roku 2005 do 250.000 ? (979.150 zł), podatnicy osiągający przychody do tej kwoty mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego:
  • 3% ? handel
  • 5,5% ? produkcja
  • 8,5%17% ? usługi
  • 20% ? wolny zawód

Jeżeli przedsiębiorca korzysta z ryczałtu, ale ma niskie przychody (nieprzekraczające 1/10 limitu podanego wyżej, czyli równowartości 25 000 ?), może opłacać podatek kwartalnie. Z uprawnienia tego w 2006 r. może skorzystać, jeżeli w 2005 r. jego przychody nie były wyższe od kwoty 97.915 zł.

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych (progi podatkowe) w roku 2007:

Dochód Podatek
ponad… …do
0 zł 43.405 zł 19% ? kwota zmniejszająca podatek 572 zł 54 gr
43.405 zł 85.528 zł 7.674,41 zł + 30% nadwyżki ponad 43.405,00
85.528 zł 20.311,31 zł + 40% nadwyżki ponad 85.528,00

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych (progi podatkowe) w latach 2003?2006:

Dochód Podatek
ponad… …do
0 zł 37.024 zł 19% ? kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr
37.024 zł 74.048 zł 6.504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37.024 zł
74.048 zł 17.611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74.048 zł