Aktualności

Przechowywanie kopii paragonów?

2011-07-27 16:00:00

Ministerstwo Finansów pod naciskiem przedsiębiorców zmniejszyło okres magazynowania kopii fiskalnych dokumentów za zakupy dokonane do końca 2012 roku do dwóch lat. Dotychczas paragony trzeba było trzymać do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego czyli przez pięć lat. Szczególnie w przypadku sprzedaży detalicznej czas ten piętrzył jedynie stosy często już wyblakłych paragonów. Niektórzy przedsiębiorcy byli zmuszeni także do wynajęcia dodatkowego pomieszczenia, żeby pomieścić ciągle rosnące sterty dokumentów.

Wprowadzone udogodnienie dotyczy jedynie dokumentów fiskalnych w formie papierowej. Przedsiębiorcy przechowujący paragony elektroniczne są zobligowani trzymać je w razie kontroli do końca okresu przedawnienia czyli przez pięć lat.

Warto przypomnieć, że ustawa o VAT nakłada obowiązek posiadania kasy fiskalnej na przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż detaliczną, której odbiorcami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Jeśli obroty firmy są niższe niż 40 tys. złotych rocznie automatycznie zostaje zwolniona z tego obowiązku. Dla nowych podmiotów próg ten wynosi jedynie 20 tys. zł.

Źródło: Rp.pl