Archive for grudzień 4th, 2011

Wyższa składka rentowa w 2012 r.

Składka na ubezpieczenia rentowe wzrośnie z 6% do 8%. Tak
zaproponowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w projekcie nowelizacji
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Składka rentowa zostanie podniesiona o 2 punkty procentowe po
stronie płatników składek. Będzie się ona kształtowała na poziomie 1,5% po
stronie ubezpieczonego i 6,5% po stronie płatnika składek. Zgodnie z projektem
wzrost stopy procentowej składki rentowej ma nastąpić od marca 2012 r

Więcej ?