Archive for sierpień 4th, 2011

Więcej czasu na wykorzystanie zaległego urlopu

Więcej czasu na wykorzystanie zaległego urlopu

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców. Projekt zawiera propozycje zmian do Kodeksu pracy. Posłowie zamierzają m.in. wydłużyć termin na wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego.
Kodeks pracy zawiera wiele przepisów utrudniających wykonywanie spoczywających na pracodawcach obowiązków. Jednym z nich jest obowiązek udzielenia pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego do końca marca następnego roku (art. 168 k.p.).

Projektodawcy zauważają, że art. 168 k.p. określa granicę czasową udzielenia urlopu zaległego ? jest to koniec pierwszego kwartału ...

Więcej ?

PESEL zastąpi NIP w kontaktach z fiskusem

PESEL zastąpi NIP w kontaktach z fiskusem

11 sie, 08:20 Gazeta Podatkowa

Od przyszłego roku osoby, które nie prowadzą firm, nie będą musiały ubiegać się o NIP. W kontaktach z fiskusem wystarczy im PESEL. Nie oznacza to jednak, że całkowicie zniknie obowiązek aktualizowania swoich danych osobowych.

NIP straci status jedynego identyfikatora podatkowego. Dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są podatnikami VAT, takim identyfikatorem stanie się PESEL. Od 1 września 2011 r. urzędnicy nie będą już mogli żądać od nich podania NIP, chyba że obowiązek przedstawienia ...

Więcej ?